Bezpečnost dětí na prvním místě

Vážení rodiče,

děkujeme Vám, že respektujete vnitřní předpis školy

a nedoprovázíte své děti prvňáčky max. do konce září

– do prostor školy.

Na své děti čekejte před školou. Není možné, abyste do prostor, kde se pohybují žáci, vjížděli s kočárky apod. K těmto krokům nás nutí přísné hygienické předpisy a starost o bezpečí žáků. Jsme rádi, že máte zájem o děti, zároveň ale vítáme Vaši snahu nekomplikovat situaci škole. V souvislosti se

zvyšujícím se počtem žáků zejména

1. stupně musíme dbát ve zvýšené míře o výše jmenované záležitosti. Neznamená to, že se škola chce veřejnosti uzavřít, uvítáme vás všechny na třídních schůzkách, všichni učitelé ve svých konzultačních hodinách nebo po telefonické dohodě v jimi stanovené době mimo vyučování.

Na rodiče prvňáčků apelujeme, doprovázejte své děti do školy pouze po dobu nezbytně nutnou, max. však do konce září a pak jim dejte šanci ukázat, že jsou samostatné.

O totéž prosíme i ve školní jídelně. Neobědvejte zde s dětmi, nedoprovázejte je sem. Řád školy to nedovoluje právě z důvodů přísných hygienických norem, které musíme respektovat. Při náhodné kontrole hygieny bychom byli nuceni platit nemalé pokuty.

Školní družina se řídí svým vlastním vnitřním předpisem.

Děkujeme za pochopení.

Vedení školy

– zobrazeno 1551x

Back to Top