Motivace, podpora, úspěch

logoeu

Naše škola realizuje projekt Motivace, podpora, úspěch

Registrační číslo:  CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0003820 podpořený z výzvy MŠMT Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I.

Projekt je zaměřen na: na personální podporu – školní asistent a školní psycholog, vzdělávání pedagogů v oblastech – čtenářská, matematická a jazyková gramotnost a inkluze. Budeme realizovat sdílení zkušeností z různých škol ve formě vzájemných návštěv. Pro žáky se připravuje čtenářský klub a také klub zábavné logiky či deskových her. V neposlední řadě plánujeme i doučování pro žáky ohrožené školním neúspěchem.

Hlavním cílem projektu je zvýšení kvality zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích.

Tento projekt je spolufinancován EU.

Administrativní podpora: MAS Střední Polabí, z.s.

plakateu

– zobrazeno 830x

Back to Top