Byli jsme v Lysé nad Labem

Ve středu 24. června 2015 jsme vyjeli vlakem na malý výlet do Lysé nad Labem. Počasí se po několika plačtivých dnech trošku umoudřilo, takže jsme si v klidu mohli užívat všech krás města.

Prošli jsme hlavní ulicí od nádraží k Husovu náměstí, na náměstí Dr. Bedřicha Hrozného jsme se proběhli po základech obvodové zdi kostela, který tam kdysi stál. Potom jsme se podle barokního kostela vydali Zámeckou ulicí k lyskému klášteru a zámku.

Na zámku jsme si prohlédli kapli a některé prostory s malovanými stropy a starými tapisériemi. Navštívili jsme výtvarnou dílnu babiček z domova důchodců, obdivovali jsme jejich výrobky.

Zpět jsme se vraceli krásným zámeckým parkem, vyfotili jsme se u soch jednotlivých měsíců z dílny Matyáše Brauna, bloudili jsme v parkovém bludišti.

Na lavičkách letního kina v dolní části parku jsme se nasvačili.

Další zastavení bylo u školy, kde jsem dříve pracovala.

Čas, vyhrazený výletu, velmi rychle utekl. Ani nám nezbyl čas na plánovanou zmrzlinu. Koupíme si ji na konci týdne v Čelákovicích.

Na závěr procházky po Lysé nad Labem jsme si ještě udělali malou zastávku u Kopeckých.

Po jedenácté hodině jsme se vydali k nedalekému nádraží. Do čelákovické školy jsme přišli těsně před polednem.

Výlet do Lysé nad Labem se vydařil, i když jsme trochu zmokli. Věřím, že se všem dětem v mém bydlišti líbilo.

Helena Kopecká,

třídní učitelka I. D

Prohlédněte si, prosím, několik fotografií z našeho výletu.

– zobrazeno 774x

Back to Top