České pověsti

České pověsti

 

O tom, že se z nás už stávají dobří čtenáři, není pochyb. Naše čtení zaměřujeme na to, aby bylo srozumitelné, plynulé a se správnou intonací vět. Společně čteme různé dětské knihy z naší školní knihovny.

Přečetli jsme již čtyři:

Z deníku kocoura Modroočka

Povídání o pejskovi a kočičce

Dárek pro Sáru a

České pověsti – 1. díl

 

Díky této knize jsme se dověděli např. o příbězích praotce Čecha, kněžny Libuše, silného Bivoje či statečného Bruncvíka a další.

Dokonce jsme zhlédli i divadelní představení „Pověstí českých“ v podání E. Hruškové a J. Přeučila. Poutavé písničky vtipně dokreslovaly jednotlivé scénky a příběhy některých pověstí.

V divadle se nám líbilo, s herci jsme také zpívali a tančili.

 

Ve výtvarné výchově jsme pak některou z přečtených pověstí ilustrovali.

Podívejte se s námi!

 

žáci 2. C

J. Knobová 

– zobrazeno 680x

Back to Top