Děláme i věci, které nejsou vidět

Někdy se může zdát, že se ve škole, krom každodenní rutiny, nic neděje. Je to pouze zdání, které může nezasvěcené klamat. U nás ve škole se stále snažíme něco budovat, vylepšovat, modernizovat atd. Tyto věci samozřejmě nějaký čas trvají a do své finalizace nejsou nijak viditelné. V poslední době jsme se například zapojili do projektu nová informatika a v současné době jsme dokončili nákup a upgrade žákovských ICT licencí. Nově jsme od 11. 11. 2022 všem žákům naší školy přiřadili licence Microsoft 365 A3 z původních licencí Office 365 A1. Co tato novinka pro naše žáky znamená? Každý žák si nově může plnohodnotně stáhnout nejnovější kancelářský balík Office 365 do svého počítače, telefonu, tabletu. Po aktivaci školním účtem je software plně funkční. Součástí Microsoft 365 A3 pro studenty jsou i další funkce a software například i Minecraft Education Edition with Code Builder.

Více informací o licenci Microsoft 365 naleznete na stránkách Microsoftu https://learn.microsoft.com/en-us/office365/servicedescriptions/office-365-platform-service-description/microsoft-365-education

https://www.microsoft.com/cs-cz/education/products/microsoft-365

Doufáme, že nejen tato změna opět o něco zkvalitní, zefektivní a zatraktivní výuku žáků a proto tyto „neviditelné“ věci děláme.

Jan Marek

– zobrazeno 131x

Back to Top