Dobrý den vážení rodiče, ahoj děti,

pomalu se přiblížila doba, kdy se dveře   školy otevřou pro žáky 1. stupně.  Naši deváťáci navštěvují školu už druhý týden a vše probíhá naprosto v pořádku a v souladu s vládními nařízeními.

Nástup 1. stupně je obtížnější, protože do školy nastoupí 218 žáků, což je zhruba polovina všech dětí.  Jedná se o vysoké číslo a nástup tohoto počtu dětí klade enormní nároky na organizaci.  Díky paní Kadlečkové a Michalikové se podařilo sestavit itinerář nástupu dětí tak, aby bylo co nejvíce eliminováno jejich vzájemné setkávání na půdě školy, otevřeli jsme několik vstupů, zajistili dozory i pracovnice, které měří každému dítěti při příchodu teplotu. Jak jsme avizovali, každých 20 minut budou uklízečky procházet chodbami a stírat dezinfekcí zejména   kliky a klozety, doplňovat hygienické prostředky a papírové ručníky apod. Díky iniciativě města jsme dostali tzv. ozónovač , který už začal být v jednotlivých třídách používán.  Plošný úklid a dezinfekci chodeb a tříd po odchodu žáků považujeme za zcela samozřejmé.

Zajištění práce 17 dopoledních a 7 odpoledních skupin zaměstnalo téměř všechny učitele a další ped. pracovníky, proto jsou s platností od 25. 5. upravena i pravidla pro online výuku dětí, které zůstávají z různých důvodů v domácí výuce. Základní informace je: od tohoto data končí živá online výuka těchto dětí, učitelé s nimi budou samozřejmě dál pracovat přes mailovou komunikaci, zadávat a kontrolovat práci touto formou. Děkujeme za pochopení, jistě si uvědomujete, že i učitel potřebuje volný čas a že po příchodu ze školy se musí připravit na další pracovní den, nyní mu k tomu přibyde i komunikace s dětmi doma. Jedná se o čtyři týdny do konce školního roku, buďme proto všichni rozumní a přijměme tato pravidla bez emocí nebo zbytečných stížností.  Oceňme spíš to, jak si škola s organizací poradila, jak pružně zareagovala na všechny nové skutečnosti i na tak vysoké číslo nastoupivších dětí.

Myslím, že v uplynulý měsících naši učitelé projevili velkou dávku pochopení pro problémy rodičů a dětí, je teď na vás, rodiče, pochopit možný non komfort pro děti, které zůstávají doma.  Dovolte mi osobní poznámku, sama jsem jako učitelka češtiny s dětmi pracovala v režimu zadávání prací přes maily a myslím, že vše fungovalo výborně a díky skvělému přístupu „mých“ rodičů děti látku zvládly výborně.

Na závěr reaguji na množící se dotazy:

Můžu ještě dnes přihlásit dítě na výuku?

Odpověď zní – ne. V metodických pokynech je jasně dáno – a včas jsme upozorňovali – přijímat pouze ty děti, jejichž rodiče odevzdali závaznou přihlášku do 18. 5. 2020 http://.www.msmt.cz/file/.52773_1_1/.download/.

Děkujeme za pochopení.

Alena Pechalová

– zobrazeno 243x

Back to Top