Dobrý den vážení rodiče, dobrý den děti,

asi se stane takovým týdenním rituálem, že se budeme alespoň touto formou setkávat a já se budu snažit vám zprostředkovat naši práci a seznámit vás s tím, co se za uplynulý týden nového zavedlo, jak  škola funguje. Určitě se budu pokaždé opakovat, ale prostě musím poděkovat vám všem, kteří nás teď suplujete, kteří se kromě svého home office nebo běžného zaměstnání v další směně stáváte učiteli a podle našich pokynů s dětmi pracujete.  Jsem také učitel a vím, kolik energie vezme odpovědné učení, proto ta hluboká pokora před vaší současnou situací. Hledáme stále možnosti, jak vám ulevit  a jednu z nich spatřujeme v zavedení redukované on line výuky na 2. stupni, která se právě rozjíždí. Žáci se budou se svými pedagogy setkávat v úterý , středu a čtvrtek a v on line komunikaci jistě budou moci učitelé odpovědět na otázky svých žáků a vysvětlit nové učivo lépe, než dlouhým písemným vysvětlováním a odkazy. Doufáme,  že vám to usnadní práci. Nestresujte se ale, když jsou vaše domácí sítě přetížené nebo děti nemají přístup k PC. Pak je tu stále platná varianta předávání úkolů přes i -školu a domluvená pravidla s učiteli, prostě dítě  zůstane ve stejném  režimu jako doposud. 

Změny přicházejí v oblasti předávání formulářů Žádosti o ošetřovné. Na recepci školy si můžete formulář vyzvednout každé pondělí, jen pondělí, mezi 8. – 10. hodinou. Jiná varianta je kontaktovat  p. Alici Nejmanovou (číslo najdete na našich stránkách), která vám potřebný dokument s požadovanými údaji za školu naskenuje.  Od pondělí už nebude možné vyzvednout a předat sešity (využívá především 1. stupeň, a to pouze několik učitelů) na recepci školy. Pracovnice úklidu se budou věnovat své práci uklízeček a škola bude pro veřejnost uzavřená. 

Paní Kadlečková umístila na stránky školy podrobná pravidla pro letošní zápis do 1. tříd, připravujeme on -line pedagogickou radu, komunikujeme s veřejností, se zřizovatelem  i spolu navzájem, cítíme velkou vlnu solidarity a jiný rozměr vzájemných vztahů. I dnes se s vámi rozloučím citací mailu maminky našeho žáka, p. Schlosserové.

„Myslím, že teprve teď si my, rodiče,  stále víc uvědomujeme, jak málo jsme vám učitelům vděčni na vaši trpělivost a za to, jaké máte nervy při práci s našimi dětmi. Ale všechno zlé je k něčemu dobré, alespoň si budeme vaší práce i v budoucnosti víc vážit. „

Děkuji a přeji vám všem především pevné zdraví

Alena Pechalová 

– zobrazeno 273x

Back to Top