On-line výuka na 2. stupni zahajuje 31.3.2020

On-line výuka bude zahájena ve všech třídách 2. stupně v úterý 31.3.2020, resp. ve středu 1.4.2020 (dle jednotlivých rozvrhů tříd, které naleznete zde). Vyučovací hodiny budou probíhat prostřednictvím aplikace Microsoft Teams a budou začínat ve stejný čas jako běžné vyučovací hodiny, tj. 8.00, 8.55, 10.00, 10.55 a 11.50. Je nutné, aby žáci měli svá ICT zařízení připravena pro komunikaci a v době začátku hodiny čekali, až je učitel přizve do vyučovací hodiny.

Je velmi pravděpodobné, že do rozvrhů časem přibydou další hodiny. O změně rozvrhu bude každá třída informována třídním učitelem prostřednictvím aplikace MS Teams a rovněž oznámením na „vývěsce“ iškoly.

V. Michelčíková

– zobrazeno 259x

Back to Top