Dobrý den vážení rodiče,

jistě jste zaregistrovali zprávu, že by měly být od 25. 5. otevřeny školy s výukou pouze žáků 1. stupně. Žáci druhého stupně budou do konce školního roku pokračovat ve výuce formou on line výuky. Otevření 1. stupně by mělo být provedeno na základě dobrovolnosti ze strany žáků, resp. zákonných zástupců. To znamená, kdo se bude např. obávat o zdraví svého dítěte, zůstane v systému on line výuky i na 1. stupni. Záleží na rozhodnutí rodičů.  

Jistě ale chápete, že celá situace je pro školu organizačně nesmírně náročná, proto potřebujeme alespoň rámcový odhad, kolik dětí do školy 25. 5. nastoupí. Jedná se o nezávazný průzkum, ale alespoň něco, od čeho se můžeme při další organizaci výuky odrazit. Výuka by probíhala v uzavřených žákovských kolektivech v maximální výši 15 žáků – nikdo nezaručí, že nebudou např. děti několika tříd spojeny do jedné skupiny. V takové skupině by děti zůstávaly i odpoledne, každý takový kolektiv by měli na starosti dva pedagogičtí pracovníci.  Vzhledem k tomu, že ne všichni ped. pracovníci budou moci do školy nastoupit, i zde akceptujeme jejich osobní důvody, tak, jak vláda doporučuje, nezaručujeme přítomnost třídního učitele v jeho třídě. Stejně tak, pokud absolutní většina dětí zůstane doma, třídní učitel bude pověřen on line komunikací s touto většinou v režimu home office.  

Zatím jsme nabídli pobyt ve škole od 8–16 hodin, operativně ale pravděpodobně podle zájmu bude moci být prodloužen, i proto potřebujeme znát počty žáků. Vzhledem k tomu, že není možné třídy třeba na odpoledne slučovat, škola zohlední finanční dopad a dohodne se na opatřeních, jak postupovat, pokud např. v oddělení – které nemůže být sloučeno s jiným – odpoledne zůstane jen jeden nebo dva žáci. Sama vnímám požadavek vlády na otevření škol do odpoledních hodin jako pomoc pro rodiče, aby mohli nastoupit do práce a víceméně se předpokládá, že dítě bude ve škole po celou dobu. I to prosím zvažte.  

Víme všichni, že různá nařízení se mění velmi často a i toto může být změněno nebo zrušeno, každopádně očekávám další centrální zpřesňování pokynů ze strany ministerstva. Okamžitě po informacích v médiích svolal zřizovatel schůzku s řediteli základních škol, nabídl pomoc ve formě nákupu dezinfekčních prostředků apod. Společné schůzky budou následovat a včas budeme rodiče informovat, jak bude případný nástup jejich dětí do školy vypadat. Zřizovateli opět velké díky za přístup a týmovou spolupráci.  

Stravu chceme řešit formou balíčků, vedoucí školní jídelny nyní zpracovává cenovou hladinu, ve které bychom se v případě balíčků pohybovali. I to je ale v současné době, téměř pět týdnů před avizovaným nástupem, předčasné.  

Děkujeme za trpělivost a za pochopení, když se budou naše zprávy různě měnit, není to naší vinou, my jen převádíme vládní nařízení do splnitelné formy, jak pro vás, tak pro učitele a pro školu vůbec.  

Alena Pechalová 

– zobrazeno 403x

Back to Top