DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

DOPLŇOVACÍ VOLBY DO ŠKOLSKÉ RADY

Vzhledem k tomu, že zřizovatel školy zpochybnil platnost voleb do školské rady (§ 167 zákona č. 561/2004 Sb.) a škola pochybení uznala, vyhlašuje ředitelka školy podle § 167 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a podle volebního řádu školské rady vydaného městem Čelákovice ze dne 1. září 2005 (článek 4, bod 7) doplňovací volby do Školské rady při Základní škole, J. A. Komenského 414, Čelákovice pro volbu zástupců z řad zákonných zástupců takto:

  • v pondělí 1. června 2015 od 8.00 do 18.00 hod. v hale školy.

Před hlasováním jsou zákonní zástupci povinni prokázat svůj vztah k žákovi, a to platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Při volbě je zachováno pravidlo jednoho zákonného zástupce na jednoho žáka, přičemž každý zákonný zástupce má pouze jeden hlas.

Každý volič obdrží volební lístek s příslušnými kandidáty. Zvolí maximálně 3 z nich a jejich jména zaškrtne křížkem. Volební lístky s větším počtem zaškrtnutých kandidátů budou považovány za neplatné.

Na základě výše uvedené skutečnosti vyzývá předseda volební komise (ředitelka školy) všechny zákonné zástupce žáků naší školy k navržení kandidáta / kandidátů (s uvedením jména, příjmení, kontaktní adresy, tel. a mailového spojení) do doplňujících voleb do školské rady. Své návrhy posílejte prostřednictvím e-mailové adresy info@zs.celakovice.cz do 18. května 2015.

Kandidátní listina zákonných zástupců bude zveřejněna v budově školy (vstupní dveře) a na internetových stránkách dne 22. května 2015. Zveřejnění potrvá až do doby konání voleb.

– zobrazeno 1350x

Back to Top