Informace k aktuální situaci

Od 11. 3.

byla přerušena výuka

v základních školách na základě mimořádného opatření MZ (https://www.vlada.cz/cz/media-centrum/aktualne/aktualni-informace-ke-koronaviru-sars-cov-2-puvodne-2019-ncov-179250/ )

Toto opatření bylo

nahrazeno krizovým opatřením vlády ČR

/MŠMT/ ze dne 12. 3. (po vyhlášení nouzového stavu) – https://apps.odok.cz/attachment/-/down/IHOABMNHPTS8  

– zobrazeno 147x

Back to Top