Informace k čipovému systému vyzvednutí dítěte ze ŠD

Vážení rodiče, zákonní zástupci,

připravili jsme pro Vás a Vaše děti novinku ve způsobu vyzvedávání dětí ze školní družiny. V příštím školním roce 2020-21 bude uvedeno do provozu nové zařízení – čipový systém Bellhop. Jedná se o nový elektronický systém vyvinutý přímo pro školní družiny základních škol firmou NeurIT, www.neurit.cz.

Systém je založen na identifikačních čipech a odpovědnost za jeho použití k vyzvednutí dítěte má tedy konkrétní osoba. Jestli to bude rodič, starší sourozenec, babička, teta,… je čistě na Vás. Čip přiložíte k terminálu u vchodu do školy a ten Vám krátkým akustickým signálem potvrdí správné načtení čipu a zároveň zobrazí jméno Vašeho dítěte.

Terminál po načtení čipu předá váš požadavek do příslušného oddělení ŠD a paní vychovatelka Vám dítě pošle do šatny a k odchodu z budovy. Čip je sice vystaven na konkrétní osobu, ale je přenosný, tudíž záleží jenom na Vás, komu jej svěříte. Klidně to může být kamarádka, či sousedka, která jde do školy vyzvednout své dítě.

Cena jednoho čipu je 100,- Kč a k jednomu dítěti může být vydáno více čipů, vždy na konkrétní jméno vyzvedávajícího. Pokud jsou ve škole sourozenci, musí být čip vystaven na každé dítě. Požadavek na jméno pro vydání čipů musí být v souladu se jmény napsanými v zápisním lístku ŠD, na případné změny vždy upozorníte paní vychovatelku.

Čip je prázdný, bez loga či značek a symbolů. Je to z důvodu, aby při ztrátě nebyl lehce identifikovatelný, k čemu či komu patří. Při ztrátě či zcizení kontaktujte neprodleně školu a daný čip bude zablokován. Následně můžete získat nový čip.

Děti, které odcházejí ze ŠD samostatně, dle údajů rodičů na zápisním lístku nebo na základě písemné žádosti rodičů, tento čip nepotřebují.

Přesný termín vydávání čipů Vám včas oznámíme prostřednictvím www.zscelakovice.cz a na fcb.

Rodiče a zákonné zástupce prosíme o vyplnění 2 formulářů – Protokol k čipu pro účely ŠD a Předávací protokol čipu ŠD určené k nastavení povinné dokumentace k vydávání čipů. Prosíme Vás o navrácení obou formulářů nejdéle do pátku 21.8.2020 na mail –

slamenova@zscelakovice.cz

Věříme, že zavedení tohoto nového systému Vám výrazně usnadní vyzvedávání dětí ze školní družiny, zaručí větší bezpečnost i prokazatelnost, a bude nám sloužit ke všeobecné spokojenosti.

Protokol k čipu ke stažení zde.

Předávací protokol k čipu ke stažení zde.

– zobrazeno 243x

Back to Top