Přijímací řízení do třídy se specializací – 2. kolo

Dovolujeme si připomenout všem rodičům, kteří podali žádost o studuim svého dítěte ve třídě se specializací Aj / Ma a zároveň se ucházeli o studium na víceletém gymnáziu, aby písemně oznámili vedení školy výsledek přijímacího řízení na víceleté gymnázium, resp. aby písemně potvrdili, že dítě na gymnázium nenastoupí a zájem o třídu se specializací trvá a učinili tak nejpozději 22.6.2020. Tato písemná informace je podmínkou pro zařazení dítěte do 2. kola přijímacího řízení do třídy se specializací.

Postupový klíč pro 2. kolo znovu přípomínáme zde.

– zobrazeno 219x

Back to Top