Informace k předávání vysvědčení

Informace, jak bude probíhat předávání vysvědčení na naší škole, jsme na stránkách školy již uveřejnili.

 I když nyní vyšlo doporučení MSMT ke způsobu předávání vysvědčení, pro naši školu se vydané pokyny nemění. Zvolili jsme formu předávání, kterou škola organizačně zvládne s ohledem na množství dětí, žákovských skupin a  stávající režim výuky.  

Věříme a přejeme si, abychom se v příštím roce scházeli již bez omezení tak, jak jsme byli vždy zvyklí.

Vedení školy

– zobrazeno 338x

Back to Top