Informatika ve 3. třídách

Výuka Informatiky začíná na naší škole již ve třetí třídě. Děti se učí základním dovednostem jako je správný úchop a práce s počítačovou myší, základní orientaci na klávesnici apod. Přesnost a bezchybnost práce s myší trénujeme pro děti zábavnou formou – mimo jiné i malováním obrázků v příslušném počítačovém programu.

Na ukázku přikládám práci dětí ze 3.A. Jejich úkolem bylo nakreslit obrázek dle zvolené předlohy, kterou si samostatně vyhledaly na internetu.

Andrea Říhová, učitelka Informatiky

– zobrazeno 50x

Back to Top