Jak se žije ve třídě 3.B?

Tak jako v loňském roce je součástí výuky výlet v každém čtvrtletí školního roku. Je to pro děti dobrá odměna za vynaložené úsilí při vstřebávání nových vědomostí.

V prvním čtvrtletí letošního školního roku byly děti na výstavě J. Lady v Podlipanském muzeu v Českém Brodě. Prohlídce výstavy předcházela důkladná příprava – čtení z životopisné knihy o J. Ladovi, malá výstavka knih J. Lady ve třídě, společné čtení. Na výstavě byl dětem promítnut film o životě významného malíře. Děti byly velmi pozorné a vnímavé, objevily nejstarší Mistrův obraz, poznávaly ilustrace k pohádkám a veršům. Ve třídě se vracíme k jeho tvorbě společnou četbou „Kocoura Mikeše“ a nyní se připravujeme na první zápis do čtenářského deníku.

Využívám pobídky „Celé Česko čte dětem“ a „Čteme dětem 20 minut denně! Zbude-li chvilka koncem vyučování,využívám ji ke společné četbě. V té chvíli se neučíme vedle sebe, ale jsme opravdu spolu a to je pro dětí i pro paní učitelku velmi cenné. Ostatně o tom se můžete přesvědčit přijdete-li do otevřené hodiny naší třídy v lednu příštího roku.

A protože již začalo druhé čtvrtletí, byli jsme na druhém celodenním výletě – poslechli jsme si Rybovu Vánoční mši v podání dětské opery v kostele sv. Šimona a Judy, ochutnali jsme staročeský trdelník a odpoledne jsme byli na vánoční výstavě betlémů.

Nyní si užíváme ADVENT, období čekání a očekávání. Někdo si může myslet, že je to období úklidu – to se snadno zvládne. Ve třídě si povídáme i o tom, co je důležitější, už pomalu poznáváme, co je úklid v naší duši. Snažíme se co nejlépe vycházet s kamarády, se spolužáky. Učíme se navzájem udělat si radost.

Opakujeme si koledy, učíme se nové, známe vánoční verše a vánoční příběhy – opět se k nám vrací J. Lada – teď čteme „příběh o narození Jezulátka“ a těšíme se na další „zvířátka u jesliček“. Využíváme naši cvičnou kuchyň a učíme se péct voňavé perníčky nejen pro sebe, ale i pro kamarády. Nejlepší je zdobení – ochutnáváme polevu. Hodiny pracovních činností nám slouží i k výrobě křížal – letos po prvně i pro rodiče.

Učíme se rozumět i příslovím – zejména v tomto období platí „nejen plné stoly, ale i plná srdce“. Takhle nám ten vánoční čas utíká velmi rychle a těšíme se na opravdové vánoční svátky doma.

Vám všem a zejména budoucím školákům přejeme klidný čas předvánoční i vánoční.

Pilní školáci ze 3.B ZŠ J.A.Komenského

Betlém

– zobrazeno 740x

Back to Top