Náš školní výlet…..2.A vyjela do Kadlína u Mšena

Úvod : po mnoho let využívám pro výlety s 1. a 2.ročníkem nabídky agentury paní Renzové, která má připravené obsahově propracované, pestré výlety, které vždy děti zaujmou a zeměpisně jsou na Mělnicku, což není z Čelákovic daleko….Letos poprvé,.. v návaznosti na učivo prvouky ve 2. ročníku /zemědělské plodiny, práce na poli…./,jsem zvolila výlet , který je zaměřený na historii zemědělství, život na venkově, řemesla s tím související.

Sama jsem se těšila, co nás s dětmi čeká, co vše uvidíme…..tento výlet jsem ještě „nezkusila“…Ve čtvrtek 22.6.2017 jsme v 8 hodin vyjeli autobusem od školy a chvilku po 9.hodině nás přivítala hezká vesnička Kadlín, plná  zeleně a klidu. Na návsi nás už čekala naše průvodkyně, paní Renzová , která nás zavedla do objektu „zemědělského muzea“, které založil bývalý pan starosta obce a ten nám také během návštěvy hodně ukázal a vyprávěl „o starých časech “ na vesnici, kdy převládala ruční práce a “ dřina “ .

Ocitli jsme se na venkovském dvoře, kde v budově Obecního úřadu je v patře přenesena venkovská světnice a na opačné straně kovářská expozice…tam si děti zkusily na kovadlině práci s kovářským kladivem…“ kovat “ korunovou minci. Ve vedlejší budově jsme navštívili sýpku se vzorky obilí a dalších zemědělských plodin, vše bylo obklopeno starým nářadím….kosy, srpy, motyčky, cepy. Po návratu na dvůr nás čekala prohlídka pluhů,žebřiňáků, starých zemědělských strojů, děti si zkusily práci na řezačce krmiva, kam se dávala čerstvá tráva i seno….Nechybělo ani mlácení obilí cepy….to se děti měly „co ohánět „. Také se navzájem povozily na trakaři, v  káře. Největší pozornost dětí vyvolal tzv.žentour……dvouramenný jednoduchý stroj, kdy děti nelitovaly v teplém počasí sil a stále uváděly do pohybu…..odměnou jim pak bylo opékání buřtů a nákupy suvenýrů….

 

To jsme měli za sebou 1. část výletu. Rozloučili jsme se s „muzeem “ a vydali se přes střed vesnice na její opačný konec a asi po 15 ti minutách jsme silničkou mezi poli došli k pěkné dřevěné rozhledně jménem Hradišt. Ve dvou skupinách jsme se vystřídali ve výstupu /schodů bylo přes 120 /. Z rozhledny byl krásný výhled do okolí, viděli jsme Ještěd, Bezděz, horu Říp. Po sestupu z rozhledny jsme si cestou na náves k autobusu zazpívali mnoho písniček včetně Generála Laudona, lotra  Babinského, Na Okoř je cesta…. ale převládaly lidové písně jako: 4 koně ve dvoře,… Ach synku ,synku,…. Okolo Hradce……Plavala husička…zkrátka vládla pravá výletní nálada. Následoval nástup do autobusu a po chvilce jsme byli v městečku Mšeno, kde jsme ještě dostali od paní průvodkyně  Renzové točenou zmrzlinu z místní cukrárny…. to byl osvěžující  závěr našeho výletu a jak se děti vyjádřily…. MOC SE JIM LÍBIL, poděkovali jsme paní  Renzové i panu řidiči, který nás bezpečně odvezl i přivezl. Po 17. hodině jsme byli zpět u školy. Takže : “ Sláva, nazdar výletu….“ a P O D Í V E J T E  sena  FOTKY zde !

 

Za 2.A

Jitka Skálová, tř.uč.

 

– zobrazeno 732x

Back to Top