Nástup dětí 1. stupně do školy

Vážení rodiče,

s rozvolňováním protiepidemiologických opatření se blíží datum nástupu dětí 1. stupně do škol, a to 25. 5. 2020.

Dle manuálu MŠMT ČR je přítomnost dětí ve škole dobrovolná a nadále bude probíhat i výuka na dálku. Dítě, které do školy nastoupí, musí být bez příznaků nemoci (zvýšená tělesná teplota, kašel, náhlá ztráta chuti a čichu, jiný příznak akutní infekce dýchacích cest – při každém příchodu do školy bude měřena žákům teplota) a musí se řídit nastavenými hygienickými pravidly (viz příloha). Dále byste měli zvážit zdravotní faktory, které jsou při onemocnění covid – 19 rizikové (najdete v čestném prohlášení).

Po ukončení přihlašování budou děti rozděleny do školních skupin po maximálně 15 členech – tak, abychom mohli organizačně zabezpečit výuku (tzn., že nemůžeme zaručit zařazení dítěte do jeho třídy a k jeho třídnímu učiteli). Tyto skupiny jsou neměnné po celou dobu pobytu ve škole, tj. neslučují se s jinými. Stravování dětí bude pro zájemce zajištěno studenými obědovými balíčky a odpoledními svačinami.

Pokud chcete, aby Vaše dítě do školy nastoupilo, přihlaste ho, prosíme, nejpozději do 18. 5. 2020 (dopis s podrobnějšími instrukcemi bude rozeslán třídními učiteli emailem).

Pozdější přihlášení a ani nástup v průběhu dalších dnů výuky není možný.

Při příchodu do školy 25. 5. 2020 musí dítě odevzdat čestné prohlášení. Bez tohoto dokumentu nebude do školy vpuštěno.

Další informace budeme zveřejňovat průběžně.

Příloha č. 1 – čestné prohlášení

Příloha č. 2 – hygienická pravidla

– zobrazeno 393x

Back to Top