Informace o možnosti účasti na vzdělání žáků 9. ročníků

Čelákovice, 5. 5. 2020

Informace o možnosti účasti na vzdělání žáků 9. ročníků

Vážení rodiče a žáci,

na základně rozhodnutí vlády vás informuji o možnosti účastnit se vzdělávacích aktivit pro žáky 9. ročníků za účelem jejich přípravy na přijímací zkoušky na střední školu, a to od 11. 5. 2020

Povinností zákonného zástupce je vyjádřit zájem o docházku dítěte do 7. 5. 2020, a to jakýmkoliv způsobem, např. informovat třídního učitele.

Ti žáci, kteří 11. 5. v 8.00 do školy nastoupí, předají zákonnými zástupci podepsané čestné prohlášení, které je přílohou tohoto článku třídnímu učiteli u vchodu do školy. 

Pročtěte si pečlivě celou přílohu tohoto článku, kde najdete podrobné informace o organizaci vzdělávání, provozní době a přijatých hygienických opatřeních.

Příloha č. 1 – informace pro rodiče zde

Příloha č. 2 – poučení pro žáky zde

Příloha č. 3 – rozvrh přípravy 9.A zde

Příloha č. 4 – rozvrh přípravy 9.B zde

Příloha č. 5 – čestné prohlášení zde

Vedení školy

– zobrazeno 325x

Back to Top