Nová informatika

V letošním školním roce jsme začali vyučovat informatiku podle nového rámcového vzdělávacího programu.

Hodiny informatiky, tak již netrávíme pouze v lavicích.

Kdo by nechtěl na pokyn vyučujícího vyndat při hodině telefon z tašky a po krátké instruktáži vyrazit na chodbu s telefonem v ruce? Cílem této aktivity bylo nalézt všechna data, které se na chodbách nachází a jsou zakódována QR kódy.  Z QR kódů setřídit všechna získaná data a na základě těchto dat vyluštit šifru. Vyluštěním šifry se žáci mohou například na daný den připojit ve škole k žákovské WiFi síti.

I když sedíme v lavicích není to nuda.

O hodinách v učebně informatiky si například povídáme s Chatbotem, tj. umělou inteligencí a klademe jí záludné otázky, necháváme skládat básně… Také diskutujeme o rizicích, jaká s tím mohou být spojena.

Někdy nám práci zpestří smíšená realita, kdy při hodině nám nad hlavou zakrouží orel, na klín nám sedne kachna, nebo si panda v zadní řadě začne dávat bambusovou svačinu.

Velmi oblíbenou aktivitou většiny žáků je práce s Minecraftem ve verzi Education, kterou mají žáci zpřístupněnu díky licencím zakoupeným školou. V Minecraftu si však nehrajeme, ale učíme se zábavnou formou s herními prvky programovat. Tato aktivita žáky baví a řešíme v ní nejen programátorské problémy a aktivity, ale učíme se i komunikaci, skupinové a kooperativní práci, jejíž nedílnou součástí je i evaluace a autoevaluace.

– zobrazeno 87x

Back to Top