PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2023/2024

Vážení rodiče,

v příštím školním roce 2023/2024 budeme postupovat při přijímání dětí do školní družiny dle následujících pravidel:

Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1., 2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů.

Dítě může být přijato do ŠD až na základě vyplněné žádosti.

Žádost odevzdejte nejpozději do 26.5. 2023 – osobně do schránky u hlavního vchodu do školy nebo emailem slamenova@zscelakovice.cz, stávající  žáci mohou předat své vychovatelce.

O přijetí do školní družiny budete informováni nejpozději do 30. 6. 2023 na www.zs.celakovice.cz a na vstupních dveřích školy.

– zobrazeno 48x

Back to Top