Nově nabízené kroužky ve 2. pololetí

ANGLIČTINA
5. -6. třída
vedoucí kroužku: Vilma Michelčíková
ST – 13:45 – 14:30

Kroužek má sloužit k doplnění a procvičení probíraného učiva, k upevnění základů gramatiky
a k získání jistoty při základní anglické konverzaci. Pomocí interaktivní tabule, formou her a
díky doplňkovým učebním materiálům se může stát angličtina i zábavou.

 

VÝTVARNÝ KROUŽEK
6. -9. třída
vedoucí kroužku: Barbora Košatová
PO – 14:00-15:30

Kroužek je určen pro všechny, které baví výtvarná tvorba a rádi si vyzkouší nové věci s ní spojené.
Kroužek je zaměřen na různé výtvarné techniky a postupy. Žáci si zde vyzkoušejí základní i netradiční výtvarné metody jako je kresba a malba podle modelu, linoryt, animace, fotografování, modelování z keramické hlíny nebo výroba prostorových objektů. Jistě zbyde prostor také na vlastní projekty, které by chtěli žáci realizovat.
Součástí bude také seznámení žáků se souvislostmi z oblasti výtvarného umění a kultury.

 

Pro přihlášení do kroužku, prosím, vyplňte přihlášku, kterou naleznete na stránkách naší školy https://www.zscelakovice.cz/dokumenty-a-formulare/formulare-ke-stazeni a odevzdejte ji vedoucímu kroužku nejpozději do 28.1.2016.

 

– zobrazeno 1381x

Back to Top