OPATŘENÍ K ZÁPISŮM DO ZŠ PRO ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021.

Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů.

Zápisy proběhnou bez osobní přítomnosti dětí ve škole.    

Proběhne pouze formální část zápisů, motivační část se neuskuteční.

Uskuteční se dle školského zákona, tedy v období od 1. do 30. dubna 2020.

Podle § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je možné podání (tj. žádost o přijetí k základnímu vzdělávání) učinit písemně nebo ústně do protokolu anebo v elektronické podobě. http://www.msmt.cz/ministerstvo/novinar/opatreni-k-zapisum

Naše škola zvolila vzhledem k bezpečnosti bezkontaktní podobu podání žádosti o přijetí.

O postupu při podání žádosti budete informováni na našich stránkách www.zscelakovice.cz nebo na našem Facebooku.

– zobrazeno 180x

Back to Top