Po prázdninách opět ve škole

Prázdniny utekly jako voda a my jsme opět usedli do školních lavic.

Do naší třídy letos přibyla nová žákyně Ivanka, takže nás je 22 žáků, 10 kluků a 12 holčiček.

Na začátku letošního školního roku jsem se těšili na vše nové, co nás ve 2. třídě čeká.

V českém jazyce jsme si opakovali učivo o větách, a také jsme si připomněli celou abecedu, kterou se budeme učit zpaměti.

U počítání do 20 s přechodem přes desítku jsme se zpočátku trochu zapotili, ale nyní už nám to docela jde. Vždyť nás také čeká celá stovka.

O hodině prvouky jsme si povídali na téma: Jsem školák. Připomněli jsme si, jak se správně chovat ve škole, při vyučování a hlavně o přestávkách.

Naší první výtvarnou prací byla kresba sluníčka vodovkami nebo vytrhávané jablíčko s červíkem uprostřed. Také jsme si poprvné vyzkoušeli práci s temperou. Jak jsme zvládli nanášet temperovou barvu na plochu a umístit velkou slunečnici na celou čtvrtku, posuďte sami.

 žáci 2.C

 J. Knobová

– zobrazeno 677x

Back to Top