Příjezd na školu v přírodě – 3. třídy

Na školu v přírodě jsme dorazili zcela v pořádku. Cesta byla poklidná, pan řidič moc šikovný. Aktuálně jsme již ubytováni a naobědváni. (Měli jsme kuřecí vývar a vepřový guláš s kolínky. A na to, že jsme ještě neudělali ani krok navíc, dlabali všichni jako o závod). Odpoledne nás čeká rozřazování do soutěžních družstev a první společné zážitky. Večer pak opékání buřtů v doprovodu trampských písní.

– zobrazeno 140x

Back to Top