Program třídní schůzky – 19. 9. 2019

 1. Přivítání rodičů v osmé třídě, podpisy rodičů v sešitě
 2. Třídní důvěrník (zástupce do SRPŠ) – p. Šturmová (nepřítomna)
 3. Školní řád a jeho umístění (stránky školy, vestibul školy, třídní učitel)
 4. Absence a jejich včasné omlouvání
 5. Změna údajů (adresa, telefon, pojišťovna, …) je nutné nahlásit třídní učitelce
 6. Finance – pracovní sešity, příspěvek na SRPŠ, třídní fond
 7. Rozvrh dětí, noví učitelé, noví vyučující, nová třída
 8. Plánované zájezdy:
  1. Lyžařský – začátek února (4000Kč + vleky)
  2. Sportovní – 11. – 16. 5. (3000Kč)
  3. Anglie – 16. – 22. 5. (kolem 10000Kč)
 9. Chování dětí, pomůcky, založení sešitů, vyplnění žákovské knížky
 10. Budoucí povolání
 11. Termíny, ředitelská volna
 12. Projekt Edison – 9. 15. 12., možnost ubytování v rodinách
 13. Vzkaz od Mcgraw – děti musí komunikovat, nebát se mluvit
 14. Ukončení činnosti školního psychologa
 15. 15. 5. – 30. 10. – rekonstrukce kulturního domu a školního hřiště
 16. Dotazy rodičů
 17. Individuální pohovor s rodiči

– zobrazeno 83x

Back to Top