Informace k třídní schůzce v 7. B dne 19.9. 2019

Rodiče byli seznámeni se Školním a organizačním řádem školy (místy, kde se nachází).

Dále byli obeznámeni s tím, že ve škole již nepůsobí školní psycholog, pouze speciální pedagog p.Tereza Doležalová.

P.uč.Bukač informoval o LVVK – informace o termínu, půjčení lyží, stravování, placení zálohy a následného doplatku částky.

Vybírání příspěvku SRPŠ 200/žáka, pololetí. (Pokud jsou ve škole sourozenci, platí pouze  jeden.) Proběhlé investice od SRPŠ- licence na PC, úprava foyer, nové wc aj.

31.10.,1.11. ředitelské volno

V termínu 16.5.-22.5.2020 zájezd do Velké Británie, cena 9500,- závazná přihláška do 30.9.2019

Na jaře bude probíhat rekonstrukce venkovního hřiště  – TV většinou v tělocvičnách

V termínu 9.12.-15.12.2019 projekt EDISON -8 zahraničních studentů bude ve škole prezentovat svou zemi, hovořit s žáky apod. Potřeba ubytovat studenty v rodinách, případní zájemci  – jméno, adresa, telefon, email.

– zobrazeno 22x

Back to Top