Říjen ve 4. A

Během října jsme si ve 4. A zpestřili výuku návštěvou  čelákovického muzea. Ochotný pan průvodce nám ukázal různé předměty pocházející z pravěku, které byly nalezeny v Čelákovicích. Děti zaujaly zvláště kosterní pozůstatky, staré lodě i šperky. Na památku dostaly malý pazourek a střep ze starodávné keramiky. Mohly si také vzít některé předměty do rukou a potěžkat si lebku předka dnešního koně či část kosti mamuta. Ve druhé části si prohlédly živočichy žijící v našem okolí. Velmi děkujeme zaměstnancům muzea za zajímavou hodinku s historií našeho města.

Na konci října jsme si připomněli počátky historie českého státu tím, že jsme nacvičili s dětmi krátké scénky na téma starých pověstí českých. Díky jednotlivým skupinkám mezi námi ožil praotec Čech, Libuše i Přemysl Oráč, Horymír a Šemík i Bivoj. Zvláště velký úspěch měla pověst O dívčí válce. Děti se pustily do nacvičování s velkým úsilím a vyrobily si pěkné rekvizity i kostýmy. Vrcholem jejich snažení byla návštěva dětí ve 2. C a z 1. C, kde svým mladším spolužákům scénky předvedly. Všechny scénky se moc povedly.

Na fotografie se můžete podívat zde.

 

– zobrazeno 362x

Back to Top