Zápis ze třídní schůzky IX.A

15 .11. 2018

 1. Přívítání rodičů, poskytnutí prezenční listiny k podpisu (přítomni rodiče 15 žáků).
 2. Informace o způsobu omlouvání žáků – každá omluvenka musí být zaznamenána v žákovské knížce, nikoli na volném listu papíru.
 3. Pokyny k tisku a vyplnění přihlášky na SŠ (příloha) .
 4. Personální podpora – projekt EU od 1.12 2018

(šk. speciální pedagog Mgr.  Doležalová, kariérový poradce Mgr. Danilová Rybová,

šk. psycholožka Mgr. Vrbová – do 6/2019;  příloha).

 1. Organizace zájezdu do Velké Británie – informace : stránky školy, hl. nástěnka, Facebook, Ing. Michelčíková (příloha).
 2. Informace o LVVK pro žáky 7. tříd (příloha).
 3. Informace o sportovním kurzu pro žáky 8. tříd (příloha).
 4. Hledáme sponzora pro školní časopis (50 výtisků 3x – 4x za rok).
 5. Informace o uskutečněných akcích různého druhu:

– Čokoládové štafety

–  Akce k 100. výročí našeho státu (přednáškový den, výstavy materiálů, projekty)

–  Šplh na 100 metrů – k 100. výročí republiky

– Výchovný program manželů Kašparových+ přednáška pro rodiče.

 1. Plánované akce:

– Profesní testování žáků – manželé Kašparovi (9.A  –  29 .11 .2018)

– Jarmark  dne  29.11.2018

– Školní stánek  na zahajovací adventní akci na náměstí  1.12.2018 – prodej výrobků žáků

školy a   pracovníků chráněných dílen

– přednáška o Maroku  dne  20.11.2018 – manželé Špillarovi

– Vánoční laťka – 6.12.2018

– Vánoční plavání – 10.12.2018

–  Školní slavík – 21.12.2018

– Příští kalendářní rok –  rok 50. výročí založení školy (plánované akce)

 1. Ředitelské volno: 30.11.2018, 9.5.2019
 2. Individuální konzultace – prospěch, chování, profesní orientace žáků

 

Zapsala: Marie Svobodová

 

– zobrazeno 334x

Back to Top