Screeningové testování žáků

Vážení rodiče,

Ve dnech 8. a 15.11. nás čeká screeningové testování žáků – testuje se neinvazivními testy z kraje nosu (Genrui Bio Tech test – https://www.youtube.com/watch?v=Csvfjk1UBv0, veškerou přípravu provádí učitel, dítě provádí pouze samoodběr; prosíme, seznamte s tímto videem své děti). Test je jednoduchý, při testování v září ho běžně děti zvládaly. U žáků 1. a 2. tříd bude v době testování kromě učitele přítomna i asistentka, která s testováním vypomůže, není tedy nutná asistence rodičů.  Po konzultaci s MŠMT povolujeme druhý možný test na screeningové testování a to Novel Coronavirus (SARS-Cov-2) Antigen Rapid Test Device (ze slin). Tento test ovšem škola nehradí a musíte jím dítě vybavit. Zároveň je (dle MŠMT) nutné předložit příbalový leták tohoto testu. Jiný test není možné z organizačních důvodů povolit.

Je nutné, aby v den testování přišlo dítě do školy včas. Při případném pozdním příchodu (návštěva lékaře apod.) nebo při příchodu jiný den nevstupují děti do prostor školy, nejprve budou otestovány na recepci.

Pokud dítě chodí do ranní družiny, bude otestováno při příchodu do ŠD.

           * netestují se děti, které mají 14 dnů po dokončeném očkování, nebo které prodělaly onemocnění covid-19 a od 1. pozitivního testu neuplynulo 180 dní, nebo které předloží negativní výsledek z odběrového místa (tyto skutečnosti je třeba doložit písemným potvrzením – certifikát o očkování, certifikát nebo potvrzení lékaře o prodělané nemoci, potvrzení o negativním výsledku testu z laboratoře)

            * pokud se žák testování nepodrobí, může se účastnit vyučování za podmínek nastavených mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví – po celou dobu pobytu musí mít žák nasazenou ochranu dýchacích cest, nesmí cvičit ve vnitřních prostorech, nesmí zpívat, při konzumaci pokrmů nebo nápojů ochranný prostředek nepoužívá, ale musí sedět v lavici (nesmí se pohybovat mezi ostatními žáky); pokud žák nebo zákonný zástupce odmítne používání ochrany dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole, nemůže se toto dítě účastnit prezenční výuky, zůstává doma na distanční výuce, škola poskytuje materiály k výuce a za zvládnutí látky je zodpovědný zákonný zástupce

            * pokud má žák pozitivní výsledek, je mu zakázána osobní přítomnost na výuce, je ihned umístěn do izolační místnosti, škola mu vystavuje potvrzení o pozitivním výsledku antigenního testu, kontaktuje se zákonný zástupce, ten si dítě odvádí domů, informuje o situaci pediatra a domluví se s ním na dalším postupu

Jelikož již máme třídy v karanténě, je možné, že screening odhalí někoho pozitivního.

Buďte připraveni si své dítě v případě pozitivního výsledku neprodleně vyzvednout.

Děkujeme za pochopení.

– zobrazeno 58x

Back to Top