Šestá třída s rozšířenou výukou

Zájem o studium na II. stupni ve třídě s rozšířenou výukou anglického jazyka a matematiky projevilo celkem 35 žáků současných 5. tříd, přičemž zájem o angličtinu převyšoval volnou kapacitu.

Kritéria pro zařazení žáků do této třídy byla následující:

  1. pololetní hodnocení z českého jazyka a matematiky (pro zájemce o matematiku) a  z českého jazyka a anglického jazyka (pro zájemce o angličtinu) – zařazení byli všichni žáci se známkami „výborný“ a „chvalitebný“ v obou předmětech.  (Tomuto kritériu nevyhověl v zájemcích o matematiku pouze 1 žák, ostatních 12 bylo automaticky zařazeno. U anglického jazyka byl velký převis uchazečů, proto bylo nutné přistoupit k dalšímu hodnotícímu kritériu.)
  2. druhým kritériem byl rozřazovací test z anglického jazyka u žáků, kteří měli v pololetí z českého a anglického jazyka známku „chvalitebný“; rovněž sem byli zařazení někteří žáci s lepšími výsledky, u kterých třídní učitel konstatoval jisté výkyvy ve znalostech obou předmětů. Žáci s nejvyšším počtem získaných bodů z výše uvedeného testu pak byli následně vybráni.

Plánovaný počet žáků v této třídě byl navýšen z 24 na 27 (díky velkému zájmu).

Vybranými žáky jsou:

Anglický jazyk
1. Bašíková Jana
2. Bezucha Zikmund
3. Deingruberová Ema
4. Hron Jan
5. Jiráková Barbora
6. Klaudová Lara
7. Konečná Eliška
8. Koukalová Klára
9. Melichar Jakub
10. Nováková Johana
11. Nováková Eliška
12. Ramšák Patrik
13. Štěrbová Libuše
14. Švechovičová Viktorie
15. Vesca Antonela
Matematika
16. Bělka Josef
17. Dvořáková Barbora
18. Grul´ Lukáš
19. Hampejzová Lenka
20. Klučina Viktor
21. Komůrka Richard
22. Nehasil Vojtěch
23. Souček Dominik
24. Staněk David
25. Štroblová Klaudie
26. Vencl Dominik
27. Vojtíšková Barbora

– zobrazeno 1006x

Back to Top