Společné informace pro druhé třídní schůzku třídy VII.C ve školním roce 2018/2019

15. listopadu 2019

učebna č. 119

17:00 – 19:00 – konzultační

 

Finance:

Ve třídním fondu máme aktuálně k dispozici 500 Kč. (ne všichni již zaplatili)

 

Plánované akce a známé termíny

15.11. 16.00 schůzka důvěrníků SRPŠ – sborovna školy

15.11. 16.00 – 18.00 „Jak komunikovat s dětmi“ aneb problémy ve výchově a vzdělávacím

procesu dětí – přednáška a beseda, uč.č.109

15.11. 17.00 – 19.00 třídní schůzky (konzultační)

16.11.  13.00 – 17.00 Večerní běh městem Čelákovice (pro dobrovolníky)

29.11. 16.30 – 19.00 Jarmark (pomocníci u stánku)

30.11. ředitelské volno

22.12.- 2.1. vánoční prázdniny

3. a 4.1. ředitelské volno

9. a 10.5. ředitelské volno

 

Omluvenky (především TV a dřívější samostatné odchody ze školy) budou akceptovány pouze v žákovské knížce, ne na papíře.

 

Personální podpora pod projektem EU od 1.12.2018 :

  • Školní speciální pedagog: Mgr. Tereza Doležalová (1.patro, chodba D, kancelář psychologa – pondělky a středy – čas bude upřesněn)

Náplň práce: diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, které doporučuje rodičům, kontroluje efektivnost přidělených podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacímim potřebami a pomáhá těmto žákům  vytvářet a zlepšit podmínky pro jejich úspěšnou integraci; rovněž splupracuje na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a úzce spolupracuje se školním psychlogem a výchovnými poradci.

  • Kariérový pradce: Michaela Rybová Danilová (poradenství žákům 8. a 9. tříd)
  • Školní psychology: pokračuje ve své práci do června 2019

 

LVVK: – 7.AC 2. – 9.2. 2019, Kč 3.800,-    záloha 2.000,-  do 19.12. – doplatek  1.800,- do 31.1.2019

 Číslo účtu:  15731201 / 0100

variabilní symbol: 112019

specifický symbol 7.C: 73

zpráva pro příjemce  jméno, příjmení, třída

Veškeré platby lze rovněž provést hotově v kanceláři školy.

 

Zájezd do Velké Británie:  Torkey [torki], hrabství Devon – anglická riviéra 8.-14.6.2019

  • Pro žáky 6.-9. Tříd
  • Poznavácí zájezd s výukou Aj (3 dopoledne)
  • Při cestě tam a zpět noc v autobuse; 4x nocleh v hostitelské rodině
  • Přihláška na www stránkách školy nebo u V. Michelčíkové (nutno odevzdat do 23.11.2018)
  • Cena 10.400,- (ve 2 splátkách / lze uhradit I najednou) na účet školy nebo v kanceláři školy
  • Bližší info www stránky školy, hlavní nástěnka, facebook, V. Michelčíková osobně

Záloha 5.200,-  do  15.12.  doplatek 5.200,   do 31.3.2019

Číslo účtu:  15731201 / 0100

variabilní symbol      9999062019

zpráva pro příjemce: jméno, příjmení

  • Platební instrukce jsou rovněž uvedeny na zadní straně přihlášky

 

 Školní časopis: – hledáme možnost sponzorství pro cca 50 výtisků v tiskárně 3 – 4x/rok

 

 

 

– zobrazeno 246x

Back to Top