Informace z třídní schůzky 8.B ze dne 15.11.2018

 • Omluvenky (především TV a dřívější samostatné odchody ze školy) budou akceptovány pouze v žákovské knížce, ne na papíře.
 • V případě úrazu ve škola, děti ihned hlásí učiteli, nebo jiné dospělé osobě, aby mohlo být ošetřeno a mohl proběhnout včasný zápis do knihy úrazů

 

 • Personální podpora pod projektem EU od 1.12.2018 :
 • Školní speciální pedagog: Mgr. Tereza Doležalová (1.patro, chodba D, kancelář psychologa – pondělky a středy – čas bude upřesněn)

Náplň práce: diagnostikuje speciální vzdělávací potřeby žáků, které doporučuje rodičům, kontroluje efektivnost přidělených podpůrných opatření žákům se speciálními vzdělávacímim potřebami a pomáhá těmto žákům  vytvářet a zlepšit podmínky pro jejich úspěšnou integraci; rovněž splupracuje na tvorbě individuálních vzdělávacích plánů a úzce spolupracuje se školním psychlogem a výchovnými poradci.

 

 • Kariérový pradce: Michaela Rybová Danilová (poradenství žákům 8. a 9. tříd)
 • Školní psycholog: pokračuje ve své práci do června 2019

 

 • Zájezd do Velké Británie: Torkey [torki], hrabství Devon – anglická riviéra 8.-14.6.2019, určen pro  žáky 6.-9. Tříd, poznavácí zájezd s výukou Aj (3 dopoledne), při cestě tam a zpět noc v autobuse; 4x  nocleh v hostitelské rodině, přihláška na www stránkách školy nebo u V. Michelčíkové  (nutno odevzdat do 23.11.2018), cena 10.400,- (ve 2 splátkách / lze uhradit I najednou) na účet školy nebo v kanceláři školy, bližší info www stránky školy, hlavní nástěnka, facebook, V. Michelčíková osobně

Záloha                 5.200,-  do  15.12.           doplatek             5.200,-   do 31.3.2019

Číslo účtu:  15731201 / 0100                     variabilní symbol           9999062019

zpráva pro příjemce:      jméno, příjmení

Platební instrukce jsou rovněž uvedeny na zadní straně přihlášky

 

 • Sportovní kurz: – 27.5.2018                cena bude upřesněna

Číslo účtu:  15731201 / 0100                     variabilní symbol                                          122019

specifický symbol pro  8.B:         82                                                     

zpráva pro příjemce:     jméno, příjmení, třída

Veškeré platby lze rovněž provést hotově v kanceláři školy.

 

 • Školní časopis: hledáme možnost sponzorství pro cca 50 výtisků v tiskárně 3 – 4x/rok
 • Pozvánka na Adventní jarmark a ke stánku na náměstí v Čelákovicích dne 1.12.

 

20.11.                         KD Čelákovice,  Maroko, cena 50 Kč z fondu

29.11.                         Adventní jarmark, 16 – 18,30 h

30.11.                         ředitelské volno

6.12.                            sportovní soutěž Vánoční laťka

12.12.                         sportovní soutěž Vánoční plavání

21.12.                         pěvecká soutěž Vánoční slavík

22.12.- 2.1.                vánoční prázdniny

 1. a 4.1.2019 ředitelské volno

1.2.                                             pololetní prázdniny

25.2. – 3.3.                 jarní prázdniny

Mgr. Petra Imlaufová, tel. 326 998 209, e-mail: imlaufova@zscelakovice.cz

 

– zobrazeno 202x

Back to Top