„TOP 10“


MOTIVAČNÍ PROGRAM PRO ŽÁKY II. STUPNĚ

Bodovací tabulka

činnosti

zapisuje

rozmezí bodování

průběžně

sportovní reprezentace školy

učitel TV, stavitel nominace

5 (kolektivní) 10 (jednotlivě) ve šk.. kole

10 (kolektivní) 30 (jednotlivě) v okrese

20 (kolektivní) 50 (jednotlivě) v kraji

40 (kolektivní) 70 (jednotlivě) v ČR

bonus za umístění (ve šk. kole za 1.místo,

od okresu výše do 3.místa) +20 (kolektivní)+30 (jednotlivě)

minusové body za nevhodné chování

(tzn.nepřičíst nic pouze odečíst-15)

za sportovní rekord školy

učitelé Tv

15

reprezentace v dalších soutěžích:

olympiádách, jiných vědomostních, výtvarných, recitačních, literárních, pěveckých soutěžích ap.

vyučující připravující či doprovázející žáka

10 za školní kolo, +10 za 1.- 3. místo

30 za okresní kolo, +30 za 1.- 3. místo

50 za krajské kolo, +50 za 1.- 3. místo

minusové body za nevhodné chování

(tzn.nepřičíst nic pouze odečíst -15)

pomoc při organizaci školních akcí

organizátor akce

Max. 15 za jednu akci

zorganizování školní akce

TU, koordinátor akce

10, 20, 30 podle obtížnosti a časové náročnosti

pomoc škole, učiteli, spolužákovi ap.

TU, učitelé

10

výjimečný čin (projevená odvaha, pomoc při zranění atd.)

TU

Max. 50 podle významnosti činu (např.záchrana života 50)

za mimořádnou práci v hodinách, ap.

TU, učitelé

10

ztráta ŽK z nedbalosti

TU

– 60 (kázeňské opatření za ztrátu ŽK již bez ztráty bodů)

čtvrtletně

kázeňská opatření NTU, TD, ŘD

TU

NTU -20, TD -40, ŘD -60

žádný zápis (poznámka) v ŽK nebo kázeňském sešitu

TU

20

výborný prospěch ve čtvrtletí – průb. celk. hodnocení 1 nebo 1-

TU

10 za každý následující předmět:

Čj, Aj, M, Z, Př, D, F, Ch, Rj / Nj

pololetně

průměr v pololetí 1,00

TU

200

průměr v pololetí do 1,20

TU

175

průměr v pololetí do 1,5

TU

150

průměr v pololetí do 1,7

TU

100

průměr v pololetí do 2,00

TU

50

snížená známka z chování na 2 resp. 3

TU

– 200, resp. -300

 

– zobrazeno 857x

Back to Top