Začalo druhé pololetí

29. ledna přicházely děti do školy zvědavé na vysvědčení. Když se přiblížila poslední hodina a s ní jeho rozdávání, všichni byli napnutí, jaké asi bude.

 

Nejdřív  jsme však vzpomínali a hodnotili, co jsme se za první pololetí už naučili. Není toho málo. V českém jazyku jsme se naučili abecedu a řazení různého počtu slov podle ní. Poradíme si i s větou – rozhodneme, zda je jednoduchá nebo se jedná o souvětí. Určujeme její druh i počet slov v dané větě. Seznámili jsme se se slovy nadřazenými, podřazenými, ale najdeme i synonyma k danému slovu. Rozlišujeme všechny hlásky – dělíme je na samohlásky, souhlásky a dvojhlásky.

 

V matematice už počítáme do 100. Poradíme si i se slovními úlohami. U nich zkoušíme i jednoduchý zápis. Poznáváme také geometrii – narýsujeme body, přímky, úsečky. Ty umíme i změřit. Baví nás také prvouka, kde se dozvídáme řadu nových informací o přírodě, o našem těle, o životě kolem nás . . . .

 

 Pozadu nezůstáváme ani v dalších hodinách tělesné a hudební výchovy a výsledky práce z hodin výtvarné výchovy a pracovních činností se můžete seznámit na našich nástěnkách ve třídě, ale i na chodbě před ní.

– zobrazeno 721x

Back to Top