Vstupní dveře

Vážení rodiče,

vy, kteří chodíte pro děti do školní družiny nebo je doprovázíte do školy, jste jistě zaznamenali výměnu vstupních dveří, které zainvestovalo a zajistilo Město Čelákovice. Staré vchodové dveře byly již nefunkční a nezajišťovaly dostatečnou míru bezpečí.

Aby nové dveře nenarážely do zdi budovy, instalovali jsme na vlastní náklady zábrany – zapuštěné kovové cca 30 cm vysoké, označené dle předpisů žlutou barvou. Několik rodičů se poté obrátilo na vedení školy, že zábrany jsou nešťastně umístěné, děti o ně zakopávají, hrozí nebezpečí úrazu. Byli jsme si vědomi i toho, že zábrany jsou a musí být v blízkosti čipového systému pro vstup do školy a riziko zakopnutí a úrazu je velké.

Oslovili jsme tedy firmu VEKRA, která je výrobcem vchodových dveří a nechali inkriminované zábrany nahradit systémem brzdění dveří, který je instalovaný v jejich horní části. Dveře tak mají omezený úhel otevření a nemohou být o stěnu budovy zničeny.  Investovali jsme do tohoto systému několik desítek tisíc korun a věříme, že dveře budou plnit svůj účel. Zábrany byly okamžitě odstraněny.

Vedení školy

– zobrazeno 45x

Back to Top