Zápis do 1. třídy na školní rok 2022/23

čtvrtek 7. 4.  13 – 17 hodin, pátek 8. 4.  13 – 16 hodin (dodatečný zápis bude 20. 4. 2022 po telefonické domluvě)

se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2015 do 31. 8. 2016 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě k zápisu.

Zápis bude probíhat takto:

Žádost o přijetí:

kliknete na odkaz (funkční bude od 14. 3. 6,00 hod. do 8. 4. 15,00 hod.):   

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zscelakovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4775

1. vyplníte elektronickou přihlášku k zápisu, potvrdíte a přejdete na výběr termínu

2. kliknete na Místnost a vyberete si termín zápisu v místnosti označené Zápis 1, 2 nebo 3 a odešlete

3. na zadaný email vám přijde automatické potvrzení o přijetí přihlášky, registrační číslo, místnost zápisu a odkaz na stažení Žádosti o přijetí

4. žádost si stáhnete, vyplníte na počítači, vytisknete a podepíšete nebo vytisknete, čitelně hůlkovým písmem vyplníte a podepíšete.

Vyplněnou a podepsanou žádost o přijetí, rodný list a osobní doklad zákonného zástupce s sebou přineste ve Vámi zvolený termín zápisu.

Žádost o odklad:

kliknete na odkaz (funkční bude od 14. 3. 6,00 hod. do 8. 4. 15,00 hod.) :   

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zscelakovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4775

1. vyplníte elektronickou přihlášku k zápisu, ve které označíte, že budete žádat o odklad, potvrdíte a přejdete na výběr termínu

2. kliknete na Místnost vyberete si termín odkladu v místnosti označené Odklad a odešlete

3.na zadaný email vám přijde automatické potvrzení o přijetí přihlášky, registrační číslo a odkaz na stažení Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad.

Pokud si nestihnete včas vyřídit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře (nebo klinického psychologa), vyplňte  ŽÁDOST O PŘIJETÍ, kde bude již vyplněno, že budete žádat o odklad školní docházky a tuto žádost, rodný list a osobní doklad zákonného zástupce přineste ve Vámi zvolený termín odkladu. V momentě, kdy budete mít obě doporučení, vyplníte ŽÁDOST O ODKLAD (druhý odkaz v emailu) a s oběma doporučeními doručíte neprodleně do školy – nejpozději do konce května 2022.

Pokud si stihnete obě doporučení vyřídit do zápisu, pak vyplňte pouze ŽÁDOST O ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY a s oběma doporučeními přineste ve Vámi zvolený termín odkladu.

Upozorňujeme rodiče, že v naší škole NEBUDE zřízena přípravná třída pro děti s odkladem.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn od 21. 4. 2022 na vstupních dveřích a na webových a facebookových stránkách naší školy.

Podle počtu dětí plánujeme otevřít 3 – 4 první třídy.

Desatero pro budoucího prvňáčka zde.   

Právní rámec zápisu  zde.   

Aktualizované informace budeme stále zveřejňovat na stránkách naší školy a na Facebooku.

V případě dotazů volejte v dopoledních hodinách na číslo:

326 998 201 nebo pište na email: michalikova@zscelakovice.cz

– zobrazeno 52x

Back to Top