ZÁPIS DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

se týká všech dětí narozených od 1. 9. 2017 do 31. 8. 2018 a dětí, které dostaly v loňském roce odklad školní docházky. Zákonný zástupce je povinen podle § 36, Školského zákona č. 561/2004 Sb. přihlásit dítě k zápisu.

Zápis se bude konat ve čtvrtek 4. 4.  13.00 – 17.00 hodin a v pátek 5. 4.  13.00 – 16.00 hodin (dodatečný zápis proběhne 24. 4. 2024 – na něj je nutné se předem telefonicky nahlásit!)

  • PŘIJETÍ DO 1. TŘÍDY – pokud budete žádat o přijetí, postupujte takto:

klikněte na odkaz (funkční bude od 4. 3. 8,00 hod. do 3.4. 20,00 hod.):   

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zscelakovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4775

1. vyplňte elektronickou přihlášku k zápisu, potvrďte a přejděte na výběr termínu – nejprve vyberte Místnost Zápis (okénko nad tabulkou s termíny se šipkou vpravo), poté den a čas

2. na zadaný email vám přijde automatické potvrzení o přijetí přihlášky, registrační číslo a odkaz na stažení Žádosti o přijetí a další potřebné informace

3. žádost si stáhněte, vyplňte na počítači, vytiskněte a podepište (nebo vytiskněte, čitelně hůlkovým písmem vyplňte a podepište).

Vyplněnou a podepsanou Žádost o přijetí, rodný list a osobní doklad zákonného zástupce s sebou přineste ve Vámi zvolený termín zápisu.

  • ODKLAD ŠKOLNÍ DOCHÁZKY – pokud budete žádat o odklad, postupujte takto:

klikněte na odkaz (funkční bude od 4. 3. 8,00 hod. do 3. 4. 20,00 hod.):  

https://aplikace.skolaonline.cz/SOL/PublicWeb/zscelakovice/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=4775

1. vyplňte elektronickou přihlášku k zápisu, ve které označte, že budete žádat o odklad, potvrďte a přejděte na výběr termínu – nejprve vyberte Místnost Odklad (okénko nad tabulkou s termíny se šipkou vpravo), poté den a čas

2. na zadaný email vám přijde automatické potvrzení o přijetí přihlášky, registrační číslo a odkaz na stažení Žádosti o přijetí i Žádosti o odklad a další potřebné informace

Žádost o přijetí (první odkaz v emailu) vyplňte v případě, že si nestihnete včas vyřídit doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře (nebo klinického psychologa) a tuto žádost, rodný list a osobní doklad zákonného zástupce přineste ve Vámi zvolený termín odkladu (Žádost o odklad vyplníte, až budete mít obě doporučení a s oběma doporučeními ji doručíte neprodleně do školy – nejpozději do konce května 2024).

Žádost o odklad (druhý odkaz v emailu) vyplňte v případě, že již máte doporučení z pedagogicko-psychologické poradny a od dětského lékaře (nebo klinického psychologa) a tuto žádost s oběma doporučeními přineste ve Vámi zvolený termín odkladu.

Upozorňujeme rodiče, že v naší škole NEBUDE zřízena přípravná třída pro děti s odkladem.

Seznam registračních čísel přijatých dětí bude zveřejněn od 25. 4. 2024 na vstupních dveřích a na webových a facebookových stránkách naší školy.

Ve školním roce 2024/2025 plánujeme otevřít 2-3 první třídy.

Desatero pro budoucího prvňáčka zde.   

Právní rámec zápisu zde.   

Virtuální prohlídka naší školy: https://www.zscelakovice.cz/vprohlidka/index.html

Aktualizované informace budeme stále zveřejňovat na stránkách naší školy a na Facebooku. V případě dotazů volejte v dopoledních hodinách na číslo 326 998 201 nebo pište na email michalikova@zscelakovice.cz

– zobrazeno 472x

Back to Top