Zápis z rodičovské schůzky třídy 7. A ze dne 15. 11. 2018.

1. Zahájení rodičovské schůzky v 17.00 hodin. Uvítání rodičů třídní učitelkou, prezenční listina.

2. Seznámení s nejbližšími plánovanými akcemi:
20. 11. KD Čelákovice – zeměpisný pořad Maroko, cena 50,- Kč z třídního fondu.
29. 11. Adventní jarmark, 16:00 – 18:30 hodin.
30. 11. Ředitelské volno.
1.12. Rozsvěcení vánočního stromu na náměstí – stánek ZŠ Čelákovice.
6. 12. Vánoční laťka – sportovní soutěž.
21. 12. Vánoční slavík – pěvecká soutěž.
22.12. – 2. 1. vánoční prázdniny.
3. a 4. 1. ředitelské volno.
1. 2. pololetní prázdniny.
2. 2. – 9. 2 – Lyžařský výcvik.

3. Lyžařský výcvik 7. tříd.
-Strážné v Krkonoších, horský hotel Vltava. Cena 3800,- Kč. (záloha 2000,- do 19. 12., doplatek do 20.1.) Pro velký zájem pojedou v tomto termínu pouze třídy 7.A a 7.C (44 dětí), třída 7.B pojede v březnu samostatně. Veškeré informace a seznam věcí na stránkách školy (www.zs.celakovice.cz)

4. Zájezd do Velké Británie.
– pro zájemce 8. – 14. 6. 2019, Torquay, anglická riviéra, cena: 10 400,- Kč, ve dvou splátkách na účet školy nebo v kanceláři školy. Přihláška a bližší info na stránkách školy. (Přihláška – dokumenty a formuláře – formuláře – přihláška na zahraniční zájezd).

5. Účast školy v projektu EU Šablony II.
– financování nové personální podpory (od 1.12.2018)
A) školní speciální pedagog Mgr. Tereza Doležalová (1.patro, chodba D, kancelář psychologa – pondělí a středa, čas bude upřesněn). Náplň práce – diagnostika speciálních vzdělávacích potřeb žáků.
B) Kariérový poradce: Mgr. Michaela Rybová Danilová (poradenství žákům 8.a 9. tříd).
C) Školní psycholog – pokračuje ve své práci do června 2019.

6. Omluvenky.
-již nebudou akceptovány omluvenky na papíře (především omluvenky na TV a samostatné odchody žáků ze školy) – pouze v žákovské knížce nebo formou omluvného formuláře ze stránek školy.

7. Platby.
-změna – platby větších akcí možné provést pouze převodem na účet školy nebo osobně v kanceláři školy.
(Lyžařský kurz – číslo účtu: 15731201/0100, variabilní symbol 112019, specifický symbol 7.A: 71, zpráva pro příjemce: jméno, příjmení, třída)

8. Různé:
• Úrazy – včasné hlášení úrazu dítěte vyučujícímu – aby mohlo být ošetřeno a mohl proběhnout včasný zápis do knihy úrazů
• Hodnocení třídy třídní učitelkou.
• Seznámení zákonných zástupců žáků s průběžnými známkami žáků.

9. Schůzka SRPŠ – zpráva důvěrníka třídy popisující ve zkratce proběhlou schůzi.
10. Konec společné rodičovské schůzky v 17:30 hodin. Začátek individuálních konzultací.

 

– zobrazeno 224x

Back to Top