Informace z třídních schůzek 15.11. 2018

Ve společné části TS bylo projednáváno chování a prospěch třídy jako celku.

Znovu kladen důraz na omlouvání žáků, je třeba, aby dřívější a samostatné odchody žáků byly vždy zapsány do žákovské knížky, nikoli na papíře. Pokud nebudou omluvenky v ŽK, nebudou akceptovány a žák nebude uvolněn z výuky.

Od 1.12.2018 bude na naší škole pracovat školní speciální pedagog Mgr.Tereza Doleželová – sídlit bude v kanceláři psychologa.

8.-14.6. poznávací zájezd do Velké Británie s výukou angličtiny, cena 10.400,-  bližší informace na stránkách školy, facebooku, u p.uč. Michelčíkové (závazné přihlášky a záloha 5200,- do 5.12.2018)

Vybíráme 100,- do třídního fondu.

Informace o prospěchu a chování jednotlivých žáků podávány při osobních konzultacích.

 

Zapsala: Mgr.Šárka Curychová

 

– zobrazeno 309x

Back to Top