Zápis z třídní schůzky 7.A ze dne 19.9.2019

1. Seznámení rodičů se Školním a organizačním řádem školy (místy, kde se nachází)

2. Informace, že ve škole již nepůsobí školní psycholog, pouze speciální pedagog p.Tereza       Doležalová

3. Informace o LVVK –termín, půjčení lyží, stravování, placení zálohy a následného doplatku  (M. Bukač)

4. SRPŠ – vybírání příspěvku 200 na žáka za 1. pololetí, (pokud jsou ve škole sourozenci, platí pouze  jeden)

Proběhlé investice od SRPŠ – licence na PC, úprava vstupní haly, nové WC aj.

5. 31.10.,1.11. ředitelské volno

6. Zájezd do Velké Británie 16.5.-22.5.2020, cena 9500,- závazná přihláška do 30.9.2019

7. Na jaře bude probíhat rekonstrukce školního hřiště  – TV bude probíhat v tělocvičně

8. Projekt Edison – v termínu od 9.12.-15.12.2019 – 8 zahraničních studentů bude ve škole pracovat s žáky, potřeba ubytovat studenty v rodinách, případní zájemci  – jméno, adresa, telefon, email.

– zobrazeno 21x

Back to Top