Zářijové zpravodajství z 1.A

Utekl první školní měsíc a všichni prvňáčci naší školy mají za sebou mnoho práce…..vědí, jak se se svými paní učitelkami pozdraví na začátku i konci hodiny, co to je vyučování a přestávka  : malá, velká a o velkých přestávkách si děti umí pěkně prostřít ke svačině, seznámily se s prostředím školy….šatna,třída, chodba, tělocvičny, školní jídelna, družina, dopravní hřiště, atrium a v září poznaly již 4 písmena ve všech jejich podobách …tiskací malé, velké :m M, l L, s S, p P ….ty umí děti i napsat, číst,….ovšem poznávají i psací podoby těchto písmen.
Dá se říci, že od třetího školního dne děti již pilně pracovaly v hodinách českého jazyka, matematiky, prvouky i výchov. V matematice pracujeme s oborem čísel do 5ti,píšeme číslice 1,2,3, porovnáváme čísla dle velikosti / užíváme výrazy : je větší, menší, rovná se /, máme
sešit na psaní, kde píšeme tužkou všelijaké čáry, aby se naše ruce připravily na psaní písmen. Děti baví hodiny tělesné výchovy, učili jsme se nastoupit na začátku hodiny  “ jako sportovci “ a zvládáme rozcvičku i závody družstev.
Nabízíme Vám fotografie prací žáků 1.A : nalepené vystřižené geometrické tvary na barevné papíry /učivo matematiky využité v pracovních činnostech /, naše sluníčka  / výtvarná výchova /, při nácviku písmen: m M jsme si na sebe vzali modrá trika nebo sukně, kalhoty a potom jsme se vyfotili s popsanými papíry v ruce, také jsme vystřihovali bílé a barevné motýly, můry….to jsme nejdříve museli pěkně přeložit papír a polovinu motýla, můry nakreslit ta potom vystřihnout, papír rozložit a výtvor byl hotov…
Děti z 1.A pracují s chutí, práce se jim vede a tak měly radost z vydařených výtvorů….to těší i paní učitelku Jitku Skálovou.
Fotky Z D E .

– zobrazeno 973x

Back to Top