• Rodičům budoucích prvňáčků

  1. třídní schůzka rodičů budoucích prvňáčků se bude konat v úterý 12. 6. 2018 v 17 hodin v jednotlivých třídách ZŠ Komenského. Vše potřebné bude napsáno na nástěnce u hlavního vchodu. Budeme otvírat 4 první třídy. Přineste si s sebou 50 Kč na výrobu razítka.   Velmi naléhavě žádáme rodiče, kteří se rozhodli pro jinou školu, aby nám tuto […]

  Podrobnosti »
 • PŘIJÍMÁNÍ DO ŠD VE ŠKOLNÍM ROCE 2018/2019

  Vážení rodiče, pro velký zájem o školní družinu budeme v přijímání dětí postupovat i v příštím  školní roce 2018/2019 dle následujících pravidel: Školní družina je určena žákům prvního stupně, přednostně však budou přijímáni do naplnění kapacity mladší žáci, konkrétně žáci 1.,2. a 3. ročníku, žáci dojíždějící a žáci obou zaměstnaných rodičů. Dítě může být přijato […]

  Podrobnosti »
 • Rozhodnutí o přijetí

  Od šk.roku 2018/19 přijímáme do 1. třídy tyto děti: reg.č. rozhodnutí reg.č. rozhodnutí reg.č. rozhodnutí 2 ZŠ přijímá 53 ZŠ přijímá 104 ZŠ přijímá 3 ZŠ přijímá 54 ZŠ přijímá 105 ZŠ přijímá 4 ZŠ přijímá 55 ZŠ přijímá 106 ZŠ přijímá 5 ZŠ přijímá 56 ZŠ přijímá 107 ZŠ přijímá 6 ZŠ přijímá 57 […]

  Podrobnosti »
 • “EDISONI” vzpomínají

  Je příjemné vědět, že projekt EDISON vlastně ještě neskončil.  Sice již nemáme možnost se s našimi “cizokrajnými” přáteli denně vídat na školních chodbách, slýchat jejich angličtinu a hltat nepřeberné množství zajímavých informací o vzdálených zemích, ale snad každý, kdo s nimi mohl strávit nějaký čas, si pro ně v srdci našel kousek místa. A věřte, […]

  Podrobnosti »
 • Projekt EDISON byl maximální úspěch

  Nikdo jsme si neuměli představit, jak nás projekt EDISON všechny zasáhne. Zapojili se učitelé, děti, školní jídelna, rodiče a velký dík patří zřizovateli městu Čelákovice.  Tolik nadšených dětí, které se tento týden do školy těšily, nemohly dospat a odpoledne se jim nechtělo domů, jsme tu snad ještě neměli. Veliký dík patří paní Michelčíkové, která se […]

  Podrobnosti »
 • Trochu jiný jídelníček

  O tom, že po jarních prázdninách přivítáme v rámci projektu EDISON v naší škole skupinu zahraničních studentů z různých zemí, už všichni víme. Možná ale nevíte, že této návštěvě jsme přizpůsobili i jídelníček. V době pobytu zahraničních studentů, tedy v týdnu od 26. 2 – 2. 3., nabídneme v rámci obědů typicky česká jídla jako […]

  Podrobnosti »
 • Projektový týden na naší škole

  Hned následující týden po jarních prázdninách připravujeme pro žáky 2. stupně a žáky 5. tříd prvního stupně projektový týden pod názvem “EDISON”, jehož organizátorem je AIESEC Praha. Projekt EDISON (Education. Drive. Internacionality. Students. Opportunity. Network) spojuje mladé lidi odlišných kultur a národností, aby se seznámili se zvyky, tradicemi a situací v jiných zemích a stali se tak generací, která prolomí […]

  Podrobnosti »
 • Nová doména

  V listopadu jsme přešli v rámci zkvalitnění služeb – jak pro žáky a pedagogický sbor, tak i pro veřejnost na novou doménu www.zscelakovice.cz  Došlo tím nejen ke změně adresy webových stránek, ale také ke změně emailů všech zaměstnanců. Z původního emailu tak zmizí tečka (například místo info@zs.celakovice.cz bude nově info@zscelakovice.cz v). Nové maily najdete na […]

  Podrobnosti »

Back to Top